Од ЕВН Македонија узвестуваат дека на ден 25.02.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 09:00 до 12:00 часот корисниците од дел од ул.Теофан Економов кај Корнер, дел од ул.ББ Гуцман кај Корнер, дел од ул.Драган Стопаревиќ кај Корнер (опш.Куманово)
 • од 10:00 до 13:00 часот корисниците од ул.Климент Охридски, ул.Кеј 9-ти Септември населба Ѓогдере, ул.Спасе Темелкоски (опш.Прилеп)
 • од 10:00 до 11:30 часот корисниците од дел од село Пештани, во делот на центарот на селото (опш.Охрид)
 • од 08:00 до 14:00 часот корисниците од ул.Др.Рибар (опш.Куманово)
 • од 09:00 до 13:00 часот корисниците од дел од ул.5 с.Усје, објект за деца со посебни потреби (опш.Кисела Вода)
 • од 09:30 до 11:00 часот корисниците од дел од село Д.Свиларе (опш.Сарај)
 • од 09:00 до 11:30 часот корисниците од МВР Кичево, дел од потрошачи на ул. 11-ти Октомври, 11-ти Септември и Булевар ослободување во близина на Полиција Кичево (опш.Кичево)
 • од 08:30 до 14:00 часот корисниците од Гаволска маала и село Вратиславци од с.Драмче (опш.Делчево)
 • од 10:00 до 14:30 часот корисниците од ул. Стефан поп Иванов, ул. Кемал Ибраим, ул. Димитар Лазаров, ул. Амди Мустафа (опш.Кочани)
 • од 08:00 до 10:00 часот корисниците од фабрика Антура на влезот на Кочани, населба Прокарка, Бензинска станица Лукоил на влезот на Кочани ул.Димитар Влахов (опш.Кочани)
 • од 09:00 до 15:30 часот корисниците од с.Чифлик, с.Ларце, с.Добарце (опш.Тетово)
 • од 10:00 до 12:00 часот корисниците од ул.Борка Спиркоски, ул.Павел Шатев, ул.Златибор (опш.Прилеп)
 • од 09:00 до 10:30 часот корисниците на влез во с.Босилово од Дабиле  (опш.Струмица)
 • од 11:00 до 12:30 часот корисниците кај Основното училиште во центарот на с.Босилово (опш.Струмица)
 • од 09:00 до 14:00 часот корисниците од с.Д.Седларце, с.Брвеница (опш.Тетово)
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од село Врапчиште - област накај автопат (опш.Гостивар)
 • од 09:30 до 14:30 часот корисниците од дел од ул.Димо Хаџи Димов, делот накај м.в.Кумлак (опш.Штип)
 • од 08:30 до 14:00 часот корисниците од населени места: с.Градско Балдовци, Кипо, с.Сачево, Прочистителна станица Сачево, индустриска зона Сачево, с.Робово, с.Еднокуќево. Краткотрајни прекини во напојувањето со електрична енергија во 08:30 и во 14:00 часот ќе има во с.Муртино (опш.Струмица)
 • од 10:00 до 14:30 часот корисниците од с.Степанци (опш.Штип)
 • од 12:30 до 14:30 часот корисниците од дел од ул.Његошева, дел од ул.Софиска, дел од Бул.Партизански Одреди (опш.Карпош)
 • од 08:45 до 15:00 часот корисниците од дел од ул.Партизанска Струга, дел од потрошувачите на ул.Туротичка Струга, новата населба позади Дијализа,  хотел Мираж, Евро Хотел, сите деловни објекти покрај езерото од Хотел Мираж до Езерски Лозја, Бензиска Сотир, Школо Јахија Ќемал, Подгорка, Камп АС, Колектор Сатеска, ФОН факултет (опш.Струга)
 • од 09:30 до 12:00 часот корисниците од дел од нас.Рача над ТС Нова Нас.Рача и десно од ТС Нова Нас.Рача (опш.Охрид)
 • од 07:00 до 09:30 часот корисниците од Кратово, с.Луково, с.Шлегово, с.Приковци, с.Близанци (опш.Кратово)
 • од 08:40 до 13:00 часот корисниците од Населба Пролет, ул.Никола Карев и дел од ул.Ѓорче Петров, дел од ул.Вера Јоцич, дел од ул. Даме Груев (опш.Делчево)
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од с.Арнакија, наплатна рампа Арнакија, Буковиќ, Ласкарци, Семениште, Паничари, Чајлане и Раовиќ (опш.Сарај)
 • од 09:00 до 11:00 часот корисниците од ул.Хаванска бр3, дел од ул.Варшавска (опш.Карпош)