Од ЦЈЗ Тетово известуваат дека неисправни за пиење се водите од следните места: чешма кај училиштето и чешма со минерална вода во с.Слатино, чешма кај црквата во с.Рогачево, чешма кај училиштето во с.Старосело, чешма кај училиштето во с.Орашје, чешма кај училиштето во с.Фалише и чешма кај училиштето во с.Стримница.