Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 17.01.2020 година  планирани се крводарителни акции; со вработените во Министерство за транспорт и врски во Скопје, со граѓаните на Зелениково во просториите на  ОУ Марко Цепенков во Скопје  и со вработените во АД УСЈЕ во Скопје.