Oд Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 14.11.2019 година планирани се крводарителни акции; во ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово, СУГС „Михајло Пупин“ Скопје, СУГС „Никола Карев“ Скопје, ДУТ „ПМФ“ Тетово, Црвен Крст Штип и маркет Рамстор Охрид со варботен