Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 16.09.2019 година планирани се крводарителни акции со жителите на Пехчево и вработените во ПС Карпош и ПС Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден ден 14.09.2019 година планирана е крводарителна акција со жителите на Охрид.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 13.09.2019 година планирана е крводарителна акција со жителите на с.Зелениково – Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 12.09.2019 година планирани се крводарителни акции со вработените во ПС Ресен, НФОО Скопје и со жителите на опш.Липково