Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 19.01.2020 година  планирани се крводарителни акции - Традиционална акција Богојавление во Охрид и Традиционална акција Храм Св.Димитрија во Битола.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 17.01.2020 година  планирани се крводарителни акции; со вработените во Министерство за транспорт и врски во Скопје, со граѓаните на Зелениково во просториите на  ОУ Марко Цепенков во Скопје  и со вработените во АД УСЈЕ во Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 16.01.2020 година (четврток) планирани се крводарителни акции со граѓаните на Крива Паланка во просториите на Црвениот Крст и со вработените во СВР Скопје и ПС Аеродром во просториите на СВР Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 15.01.2020 година планирани се крводарителни акции со вработение во МВР Скопје и си жителите на Велес.