Oд Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 14.11.2019 година планирани се крводарителни акции; во ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово, СУГС „Михајло Пупин“ Скопје, СУГС „Никола Карев“ Скопје, ДУТ „ПМФ“ Тетово, Црвен Крст Штип и маркет Рамстор Охрид со варботен

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 13.11.2019 година планирани се крводарителни акции: со вработените во Рамстор- Скопје и трад. 13 Ноември, со студентите од студентски Дом Стив Наумов-Скопје, со студентите од УКЛО Правен факултет -Битола, со учениците на СОУ Р.Р.Ричко- Прилеп, со учениците на СОУ Јане Сандански- Струмица и со учениците на СОУ Маврово-Ростуше.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 12.11.2019 година планирани се крводарителни акции: со вработените во АД Макпетрол – Куманово, со студентите од факултетите на УГД – Кавадарци, со учениците од СОУ Ѓорче Петров – Кавадарци, со членовите од Ротари Клуб – Кавадарци, со студентите од ДУТ факултет за медицина – Тетово и со вработените во Фустеларко Борец – Битола.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 11.11.2019 година планирана се крводарителни акции со вработените во Полициската станица Кочани, ПСУ „Јахја Кемал“ и СУГС „Арсениј Јовков“ – Скопје и со жителите на с.Карбинци – Штип.