Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 21.10.2020 година планирани се следниве  крводарителни акции:

  • со вработените во Македонски железници погонот „Влеча на возови“ - Скопје;
  • со граѓаните н Пробиштип просториите на црвен крст,спортисти;
  • со вработените во полициската станица во Струмица;
  • СУГС Васил Антевски Дрен – Скопје;

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 20.10.2020 година планирана е крводарителни акции со вработените во ПС - Куманово

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 19.10.2020 година планирани се крводарителни акции со членовите од здружението на граѓани - Штип во просториите на здружението и со учениците од СУГС Владо Тасевски – Скопје во просториите на спортската сала

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 17.10.2020 година планирана е една крводарителна акција:

- Традиционална Моторџиска акција Скопје