Од Мактек известуваат дека денес во периодот од 12:00 до 16:00 часот ќе се изврши минирање на локалитетот- Пинтелеј.
Во периодот од 08:00 до 16:00 часот ќе се изврши минирање на локалитетот Ежево Брдо.