МАКТЕК ДООЕЛ известува дека во среда на 08.07.2020 година ќе извеши минирање на локалитетот   Aвтопат Кичево - Охрид, делница Кичево - Пресека      - од км 6+380 до км 6+440 во периодот од 12.00 до 16.00 часот.