Од Руд Проект известуваат дека на ден 20.02.2020 година (четврток) во периодот од 08:00 до 16:00 часот на површинскиот коп за калцитски мермер Зелениковец – Говрлевска Краста – Скопско, ќе извршат минирање.

Од рудници „Бањани“ известуваат дека до крајот на месец Февруари, во периодите помеѓу 09:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот, ќе извршат по 3 минирања.