Печати

 

 

Чек листа на инспекциска служба при Центар за управување со кризи PDF

 

 

I Квартален извештај за податоците коишто се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од првостепената инспекциска постапка за период 1.01 - 31.03. 2017   (Из Ип 1)                                                                                                                                                                                                                                     ------------------------------------------

-------------------------------------------

 I Квартален  Извештај за податоците кои што се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од првостепената инспекциска постапка  за период 1.01- 31.03. 2016   (Из Ип 1)

II Квартален Извештај за податоците кои што се однесуваат на инспекциската статистика за предметите од првостепената инспекциска постапка за период 1.04- 30.06. 2016   (Из Ип 1)

Посети: 2424