ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 17.01.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 09:30 до 14:00 часот, корисниците на дел од улиците: Орце Николов, Пиринска и 19ти Октомври.(опш.Делчево)
  • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Батинци м.в.Љубош кај маркет „Рејсер“ и „Цвет Компани“. (опш.Студеничани)
  • Од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од реон Кежовица, преку мостот, ул.Ѓуро Ѓаковиќ. (опш.Штип)
  • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Карбинци. (опш.Штип)
  • Од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од дел од ул.23, 21, 100, 83, 79, 81 (и околните улици) во с.Волково. (опш.Ѓорче Петров)
  • Од 12:00 до 13:00 часот, корисниците на дел од с.Вирче. (опш.Делчево)
  • Од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од улиците: ББ Гуцман, Борко Соколов. (опш.Куманово)
  • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците на дел од с.Добри Дол. (опш.Сопиште)
  • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул.Младинска и дел од ул.Крсто Узунов и тоа почнувајќи од раскрсницата помеѓу  ул.Елка Јанкова и ул. Младинска до раскрсница на ул.Младинска со ул.Ристоман Попчевски. (опш.Струмица)