Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 14.11.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Дедино, Пункт Јака Лакавица, Макпетрол Лакавица, с.Долни Липовиќ, с.Горни Липовиќ, с.Габревци, с.Долни Радеш, с.Конче, с.Лубница и ТЦ Пожар. (опш.Радовиш)
 • од 09:00 до 15:00 часот, дел од корисниците од с.Селце (објектите околу џамијата и горно маало). (опш Тетово)
 • од 08:30 до 09:00 часот, корисниците од Патарина с.Желино, касарна Јеребино с.Желино, Објекти во индустриска зона с.Желино, каменолом с.Добарце, објекти на стар пат Тетово - с.Желино кај авто отпади, деловен објект на ПОФИКС кај автоотпади кон с.Желино, с.Желино и с.Сараќино (опш.Тетово)
 • од 08:25 до 15:00 часот, корисниците од СВР Тетово, дел од ул. Штипска кај СВР, Затвор Тетово, дел од ул. Браќа Миладинови кај СВР и  дел од ул. Цветан Димов кај СВР.(опш Тетово)
 • од 08:35 до 08:35 часот, корисниците од населба Деребој објектите кон с.Желино, Сараќино и Желино.(опш Тетово)
 • од 11:00 до 12:30 часот, корисниците од дел од с.Злести. (опш.Охрид)
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Никола Тесла, м.в Чука, 11ти Октомври (опш.Кратово)
 • од 08:45 до 15:00 часот, корисниците од Мала Речица дел од ул. Љуботенска помеѓу ресторант Куртишевич и маркет Оаза, дел од ул.188 помеѓу ул.Љуботенска и ул.187, ул.182, дел од ул.172 од ул.Љуботенска до ул.171, објектите под маркет Оаза.Мала Речица: ул.163, ул. 164, ул.165, дел од ул.168 помеѓу ул.170 и 167, дел од ул.170 под ул.167, дел од ул.162 накај ул.169, ул.169, дел од ул.167 кон ул.Љуботенска и ул.165, Мала Речица: ул.188, ул.187, ул.179, дел од ул.177 помеѓу ул.182 и ул.179, Мала Речица: дел од ул.167 кон ул.Илинденска, дел од ул.172 кон ул.167, среден дел од ул.175. (опш.Тетово)
 • од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Неготино, с.Калиште, с.Ѓурѓевиште и с.Ломница (опш.Гостивар)
 • од 09:45 до 10:45 часот, корисниците од с.Расадиште, с.Чифлак, с.Мала Речица, с.Голема Речица, дел од с.Калник (опш.Тетово)
 • од 08:00 до 12:00 часот, корисниците од ул.Лазар Поп Трајков згради бр.21, бр.20, бр.22, бр.23, ул.Христо Ботев згради бр.1, бр.2, бр.3, бр.4, бр.5, бр.6, ул.Ташко Караџа згради бр.6, бр.8, бр.10, бр.12 (опш.Гази Баба)
 • од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.4-ти Јули. (опш.Штип)
 • од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Волково дел од ул.102 (опш.Ѓорче Петров)
 • од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од ул. Таско Андонов, ул. Плачковички Одреди, Михајло Апостолски, дел од Гоце Делчев кон Викендици по реката, и викендиците по реката нагоре, ул. Плачковица, ул Славчо Стојменов и ул. Лисец (опш.Струмица)
 • од 09:00 до 11:00 часот, корисниците на ул.Веле Марков. (опш.Ѓорче Петров)
 • од 11:00 до 13:30 часот, корисниците од населба Крстови 1. (опш.Гостивар)
 • од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од с.Дабниште (кон Вила Рума). (опш.Кавадарци)
 • од 09:00 до 10:30 часот, корисниците од дел од село Лескоец, делот на улица Тоде Лупески, објектите околу трафостаницата (опш.Охрид)
 • од 08:30 до 11:30 часот, корисниците од дел од ул.1439, нас.Пинтија (опш.Кисела Вода)
 • од 08:00 до 15:30 часот, корисниците од ул.Тодор Чангов, делот од главната улица после ресторан ЕДЕРА (опш.Аеродром)
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Кнежево и Брана Кнежево. (опш.Кратово)
 • од 09:35 до 14:30 часот, корисниците од с. Двориште и Бела Вода, Берово: викенд населба Суви Лаки(опш.Делчево)
 • од 09:00 до 15:00 часот, дел од корисниците од ул. Славчо Стојменски и ул. Маршал Тито  (опш.Виница)
 • од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Трновци, с.Подино, с.Свето Тодори (опш.Прилеп)
 • од 09:30 до 12:00 часот, корисниците од Прждево и Бесвица. (опш.Демир Капија)
 • од 09:50 до 12:15 часот, корисниците од Кадино Село: ул. 11, ул. 13, ул. 12, дел од ул. 1 (опш.Илинден)
 • од 06:00 до 07:00 часот, корисниците од Валандово и с.Раброво (опш.Гевгелија)