Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 13.11.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Бањица. (опш.Велес);
 • Од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од село Ласкарци, село Арнакија, село Семениште, село Буковиќ, село Чајлане. (опш.Сарај);
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Нежилово, с.Каврак, с.Кнежево, с.Горно Кратово, с.Емирица, с.Врбица, с.Куново, с.Којково, с.Мушково, Захват 1 и Брана Злетовица.(опш.Кратово);
 • Од 09:00 до 12:30 часот, корисниците од свињарска фарма Валентина, индустриска зона Узус, ф-ка Мирана, Димко Митрев, населба Керамидна. (опш.Велес);
 • Од 09:15 до 13:15 часот, корисниците од с.Чифлик и с.Ларце. (опш.Тетово);
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Кочо Рацин Детската градинка, театарот и околината. (опш.Струмица);
 • Од 09:05 до 15:00 часот, корисниците од населба Купеник ул.А.Ј.Журчин. (опш.Тетово);
 • Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од ул.Младинска од Месарница Лебед до поројот (Реката). (опш.Струмица);
 • Од 08:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул.Октомвриска Револуција (околу зелен пазар, Чоче) у ул.Иво Лола Рибар. (опш.Куманово);
 • Од 12:00 до 15:30 часот, корисниците од дел од ул. 23-ти Октомври до бр.25. (опш.Аеродром);
 • Од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од Културен Дом Тетово на ул.Маршал Тито. (опш.Тетово);
 • Од 10:55 до 13:00 часот, корисниците од с.Крани, с.Арвати, МХЕ Арвати, Вилска населба Претор, с.Сливница, Хотели и други угостителски објекти во Претор. (опш.Ресен);
 • Од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од ул.М.М. Брицо, 4 Јули и Лениново. (опш.Делчево);
 • Од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од селата Башибос, Прстен, Дурутли и Куртамзали. (опш.Гевгелија);
 • Од 09:00 до 10:00 часот, корисниците на дел од с.Селце. (опш.Тетово);
 • Од 08:30 до 11:30 часот, корисниците од ул.Јован Кукузел, ул.Гаврил Константиновиќ, дел од ул.Ернест Телман, ул.Благоја Мучето. (опш.Аеродром).