Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 09.01.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 08:30 до 13:00 часот, корисниците од населбите Љубинци и Гиновци и с.Одрено (опш.Крива Паланка);
  • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Кравари (опш.Битола).
  • Од 08:45 до 12:00 часот, корисниците од делови од улиците Козара и Адам Мицкиевиќ, во близина на Завод за Рехабилитација, Станбени Блокови и куќите на ул.Козара (опш.Центар – Скопје);
  • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Ѓорче Петров бр.73 и околните броеви и улици (опш.Ѓорче Петров – Скопје);
  • Од 08:00 до 12:00 часот, корисниците од селата Радибуш, Ранковце, Љубинци, Опила, Криви Камен и Бабунци (опш.Крива Паланка);
  • Од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од ул.Иво Лола Рибар (опш.Ресен).