ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 17.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Орланци. (опш. Арачиново)
  • од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од ул. Унгарска (најновиот објект на Амфенол Технолоџи Македонија), ул. Унгарска (плац за плин цистерни).(опш. Кочани)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 16.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • од 12:30 до 14:30 часот, корисниците од Лескоец 3 (опш.Охрид);
  • од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од дел од с.Бороец (опш.Струга);
  • од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Септемвриска, делот од Данита Ник до Болница, дел од ул.11-ти Октомври и делот во близина на болница (опш.Штип);

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 15.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Подгорци (опш.Струга);
  • од 12:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Пирава, вклучително и плантажа Пирава, пумпа Пирава, пумпа Арена и пумпа Мит магнат (опш.Гевгелија);
  • од 07:30 до 16:45 часот, корисниците од селата Калин Камен, Дренак, Бс, Ќусино и Дурачка Река (опш.Кратово);
  • од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул.15-ти Корпус (опш.Охрид);

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 14.10.2020 година, без напојување со електрична енергија, во период од 12:00 до 15:00 часот, ќе останат корисниците од дел од с.Копанце (опш.Јегуновце).