ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 28.09.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 06:00 до 12:00 часот, корисниците од влезот на Богданци (кон Гевгелија) , село Ѓавото и објектите меѓу Богданци и Гевгелија. (опш.Гевгелија)
 • Од 06:00 до 12:00 часот, корисниците од индустрискиот дел на Гевгелија (Ноел, 7ми Ноември, Соми и др.) (опш.Гевгелија)
 • Од 06:00 до 12:00 часот, корисниците од село Николич, Оранжерии Николич, Водовод Николич, Плантажа Топлец, мини централа Езотерна. (опш.Дојран)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 27.09.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од дел од ул.Максим Горки бр.3, 5, 7 и 9; Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од улиците Дебарца и Антоние Грубишиќ (опш.Центар – Скопје);
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од ул.Архитект Сотир Томовски во Лисиче (опш.Аеродром – Скопје);
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од селата Глумово, Шишево и Матка, дел од с.Сарај, Полицска станица с.Глумово, ВП Глумово, Бис-оил, Адриус, ТИАМО с.Глумово, Викенд.Матка, Одморалиште Матка и Музеј Матка (опш.Сарај – Скопје);

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 26.09.2019 година без електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 14:00 часот корисниците од с. Лисец (опш. Тетово)
 • Од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од дел од нас.Автокоманда кај Туш (опш.Штип);
 • Од 11:30 до 13:30 часот, корисниците од керамичак колонија и с.Отешево, с.Сирхан, Вилска, нас.Сирхан и угостителски објекти покрај езеро Сирхан (опш.Ресен);

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 25.09.2019 година без електрична енергија ќе останат:

 • Од 11:00 до 12:00 часот, корисниците на дел од Вевчани кај Муковци и гробиштата покрај  патот за с.Подгорци. (опш.Струга)
 • Од 09:40 до 11:30 часот, корисниците од  с.Лескоец Ресен, Томорос, Граничен Премин - Стење, Репетитори Стење, с.Коњско Ресен, с.Стење, Царина-Млин, Фабрика-Стење, Стење-Пумпи. (опш.Ресен)
 • Од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од селата Малчиште, Елови и Црн Врв. (опш.Студеничани-Скопје)
 • Од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Воѓани. (опш.Прилеп)