Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 02.10.2019 година, без електрична енергија ќе останат:

- Од 10:00 до 12:00 часот, корисниците на дел од с.Врапчиште. (опш.Гостивар)

- Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Пандил Шишков бр.8. (опш. Аеродром)

- Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Овчеполска и ул.Б.Талев. (опш.Штип)

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 01.10.2019 година, без електрична енергија ќе останат:

- Од 10:00 до 12:30 часот, корисниците од с.Ново Село, с.Церово и с.Сретково. (опш.Гостивар)

- Од 09:30 до 12:30 часот, корисниците на дел од Момин Поток. (опш.Карпош)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 30.09.2019 година без електрична енергија ќе останат:

  • Од 09:00 до 12:30 часот, корисниците од с.Оптичари и ТС Чип, дел од с.Кравари и с. Бистрица. (опш.Битола)
  • Од 09:35 до 15:30 часот, корисниците од Млин во с.Камењане кон автопат Тетово-Гостивар. (опш.Тетово)
  • Од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од дел од с.Порој (над гробиштата). (опш.Тетово)
  • Од 08:30 до 13:30 часот, корисниците од нас Долно Којнаре и с.Четирце. (опш.Куманово)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 29.09.2019 година без електрична енергија ќе останат:

  • Од 12:00 до 18:00 часот, дел од корисниците од Гевгелија во реонот од улиците Никола Карев, преку горниот дел на булевар Гевгелија, населба Караорман, кон Моински пат, М.Тито, Солунска, Ј. Јосифовски, Загребачка, Сараевска, се до И. Миов и индустриските објекти на Моински пат. (опш.Гевгелија)
  • Од 08:30 до 15:30 часот, корисниците од с.Кнежево, с. Старо Мушково, с. Којково, с. Каврак, с. Емирица. (опш.Кратово)
  • Од 06:00 до 12:00 часот, корисниците од село Богородица и корисниците во близина граничниот премин Богородица. (опш.Гевгелија)