ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 06.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 09:30 до 11:30 часот, корисниците од дел од објектите покрај езеро кај веслачкиот клуб (опш.Дебар);

- од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Опила, с.Одрено, с.Љубинци (опш.Кратово);

- од 08:25 до 15:00 часот, корисниците на ул.Благој Ѓорев бр.110, Велес, новите две згради со по два влеза (опш.Велес);

 - од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од Конче: Горни Липовиќ, Долни Липовиќ, Пожар, Ракитец (опш.Струмица);

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 05.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.116, ул.Киро Ристовски- Дрнц, ул.Штипска и ул.Гостиварска (опш.Тетово)

- од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Варвара (опш.Студеничани)

- од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Иван Цанкар (опш.Карпош)

- од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул.Малешевска 1 (опш.Кисела Вода)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 02.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • од 15:00 до 17:00 часот, корисниците од дел од  Просенички пат, ТС Тритерол и ТС Расадник Просениково. (опш.Струмица)
  • од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Десово, с.Браилово, с.Слепче и Репетитори од А1. (опш.Прилеп)
  • Од 09:00 до 16:00 часот, корисниците на дел од с.Чегране. (опш.Гостивар)
  • Од 09:30 до 14:00 часот, корисниците на дел од с.Карбинци. (опш.Штип)
  • Од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Софилари, Пенуш, Доброшани, и воено стрелиште Пенуш. (опш.Штип)
  • Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Ана Поцкова, дел од централно градско подрачје на градот Радовиш и ул.Бел Камен. (опш.Радовиш)

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 21.10.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 12:30 до 15:00 часот, корисниците ул.Милан Марковиќ од бр.8 до бр.18, ул.Пијанец од бр.2 до бр.14 и ул.Леринска од бр.2 до бр.14 (опш.Карпош – Скопје);
  • Од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од дел од улиците Љубин и Партенија Зографски, Основното училиште на ул.Борис Сарафов и објекти во неговата близина (опш.Ѓорче Петров – Скопје);