ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 01.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- во време од 10:15 до 12:15 часот, потрошувачите од с.Поум (опш.Струга)

- во време од 10:00 до 12:00 часот, потрошувачите од ул.Енгелсова бр.12 (опш.Штип)

- во време од 09:00 до 14:00 часот, потрошувачите од селата Доно и Горно Свиларе (опш.Сарај)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 31.03.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 09:00 до 15:00 часот корисниците од бул. Гоце Делчев (месара и скара Шонте, Пекара Вкус, Скара Кај Филе и др.) Струмица, и околни домаќинства. (општина Струмица)
  • Од 09:00 до 13:00 часот корисниците од дел од с. Доброште. (општина Тетово)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 30.03.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 09:00 до 12:00 часот корисниците од ул. Борка Талевски бр. 26 (Општина Центар)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 28.03.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 07:30 до 16:30 часот корисниците од ИЛИНДЕН, Индустриска Зона Бунарџик