Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 14.11.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Дедино, Пункт Јака Лакавица, Макпетрол Лакавица, с.Долни Липовиќ, с.Горни Липовиќ, с.Габревци, с.Долни Радеш, с.Конче, с.Лубница и ТЦ Пожар. (опш.Радовиш)
 • од 09:00 до 15:00 часот, дел од корисниците од с.Селце (објектите околу џамијата и горно маало). (опш Тетово)
 • од 08:30 до 09:00 часот, корисниците од Патарина с.Желино, касарна Јеребино с.Желино, Објекти во индустриска зона с.Желино, каменолом с.Добарце, објекти на стар пат Тетово - с.Желино кај авто отпади, деловен објект на ПОФИКС кај автоотпади кон с.Желино, с.Желино и с.Сараќино (опш.Тетово)

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 13.11.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Бањица. (опш.Велес);
 • Од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од село Ласкарци, село Арнакија, село Семениште, село Буковиќ, село Чајлане. (опш.Сарај);
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Нежилово, с.Каврак, с.Кнежево, с.Горно Кратово, с.Емирица, с.Врбица, с.Куново, с.Којково, с.Мушково, Захват 1 и Брана Злетовица.(опш.Кратово);

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 12.11.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 14:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Ленинова (објектите спроти Глобал) Военa зграда на плоштадот, Фонд за здравство, Пошта на ќошот кај семафорите и семафорите кај Глобал (опш.Струмица);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Дедино, Ракитец, Долни Липовиќ, Горни Липовиќ, Габревци, Долни Радеш, Конче, Лубница, Пункт Јака Лакавица, Мекпетрол Лакавица, Тс Пожар која ги напојува репетиторите на МВР, МРТ, Метеоролшка станица (УХМР), Т Мобиле, ОНЕ-ВИП, Канал 5, Сител и А1 (опш.Струмица);

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 11.11.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 12:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул. Нијази Бег. (опш.Охрид)
 • Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Црник и с.Панчарево. (опш.Делчево)
 • Од 11:00 до 16:00 часот, корисниците од дел од с. Радово. (опш.Струмица)
 • Од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од с.Пирок. (опш.Тетово)