Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 30.11.2020 година (понеделник), без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 09:00 до 12:00 часот, дел од потрошувачите на ул.Римска, Анкарска, Атинска, Наум Евро, Панче Пешев, Бахар Моис (опш.Карпош);

- од 11:00 до 12:30 часот,  потрошувачите од ул.Сотка Ѓорѓиоски, ул.Стеван Димески, ул.Орде Тутески, ул.Борка Левата (опш.Прилеп);

- од 09:30 до 11:30 часот, потрошувачите од с.Долгаец, с.Зрзе, Манастир Зрзе, Репетитори Мобимак (опш.Прилеп);

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 29.11.2020 година (недела), без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 07:00 до 17:00 часот, дел од потрошувачите од ул.Јане Сандански од крстосницата со ул.Дервиш Цара (поранешна ЈНА) до крстосницата со ул.М.П.Дерала (поранешна 29-ти Ноември), дел од  ул.М.П.Дерала (поранешна 29-ти Ноември) према крстосницата со ул.Јане Сандански (опш. Тетово)

 

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 28.11.2020 година (сабота), без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 08:30 до 14:00 часот,  потрошувачите од ул.Плоштад Маршал Тито, дел од ул.Херој Карпош, дел од ул.Светозар Марковиќ, дел од ул.Боро Џони, зграда на Општина Струмица, Геос - консалтинг, кафе бар Ќоше, пицерија Бонџорно, кафеана Фабрика, Коктел Бар, ТА Сафари и др (опш.Струмица);

- од 08:00 до 12:00 часот, потрошувачите од ул.Архиепископ Доситеј зграда бр.33 и зграда бр.35 (опш.Чаир);

- од 12:00 до     часот, потрошувачите од дел од бул. Браќа Ѓиноски - област околу Електро Маврово, ул.Чеде Филипоски- област кај стопанска банка. (опш.Гостивар);

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 27.11.2020 година(петок), без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од ул. Илинденска и зградите во Блок 77 .(опш.Тетово)

- од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од с. Полето, с. Киселица, с.Турија., с.Бигла, дел од населба Басарица, с. Селник, с. Илиово, с. Очипала, с. Ветрен и с. Црквенец, с. Вратиславци, с. Драмче. (опш.Делчево)

- од 08:00 до 12:30 часот, корисниците од селата Горно, Долно Количани, Пагаруша,Вртекица, Равни Габер, Драчевица, Црвена Вода, Цветово, Дом Китка, Палиград, Алдинци, Караџица, Мала Река.(опш.Студеничани)

- од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул.11-та Мак.Бригада делот на вкрстување со ул.29-ти Ноември. (опш.Свети Николе)