ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден            21.09.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 09:00 до 12:00 часот потрошувачите од дел од с.Спанчево (опш.Чешиново-Облешево)

- од 09:00 до 11:30 часот потрошувачите од ул.Волгоградска зграда 1 и зграда 2, бул.Партизански Одреди згр.72 и згр.74 (опш.Карпош)

- од 09:30 до 11:30 часот потрошувачите од дел од ул.Железничка (опш.Гостивар)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 20.09.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 05:30 до 10:00 часот потрошувачите од с.Баштево, с.Жидилово, с.Кркља, с.Луке, с.Тлминци, с.Дрење, с.Метежево, с.Дренак, с.Осиче, с.Филиповци, с,Киселица; Крива Паланка – целиот град, с.Мала Црцорија, с.Градец, с.Трново, с.Крстов Дол, с.Варовиште, с.БС, с.Огут, с.Голема Црцорија, с.Длабочица, с.Конопница, с.Подржи коњ, с.Борово, с.Мождивњак, Дурачка река, с.Добровница, с.Узем, с.Станци, с.Ќусино (опш.Крива Паланка),

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 19.09.2020 година, без напојување со електрична енергија во периодот од 08:30 до 15:00 часот ќе останат потрошувачите од дел од с.Љубанци, дел од с.Раштак, с.Љуботен (опш.Бутел).

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 18.09.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 09:00 до 16:00 часот потрошувачите од Манастир Зрзе, с.Зрзе, с.Долгаец,с.Маргари, Репетитор од Мобимак (опш.Прилеп)

- од 08:00 до 15:00 часот потрошувачите од с.Габар, с.Метежево, с.Огут, с.Осиче (опш.Кратово)

- од 10:00 до 12:00 часот потрошувачите од ул.Љуботенска – патот за Попова Шапка (опш.Тетово)

- од 08:30 до 12:00 часот потрошувачите од бул Борис Трајковски кај Технички Преглед (ПСС и објектите до Техничкиот) (опш.Кисела Вода)