Состојба со корона вирусот за ден 07.07.2020 година:
-Број на на нови случаи во последното деноноќие - 120
-Број на излечени - 125
-Број на починати – 5
Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 07.07.2020 година во РСМакедонија изнесува:
- Вкупен број на потврдени случаи - 7244;
- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0
- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 3324;
- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 351;
- Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;
- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.