Од ЈЗУ ЦЈЗ Тетово известуваат дека од извршеното испитување на водите од нивна страна на ден 15.10.2020 година во опш.Тетово и околните општини, неисправна вода за пиење е утврдена во населените места: Непроштено - школо, Џепчиште - Џамија и чешма кај Автолакер - Среќко, Порој - школо и чешма на пат Тетово - Порој, Првце - куќа и јавна чешма, Доброште - јавна чешма, Сетоле - јавна чешма и чешма кај црква, Отуње - црква, Јадоарце - чешма сред село и куќа на Деановски Мирослав, Добарце - школо, кај џамија и гробишта и Групчин - школо и кај амбуланта.