На територијата на Битола моментално има три активни пожари и тоа:

1. Пожар кај с.Лопатица-ЕЛС Битола каде што гори нискостеблеста деградирана дабова шума пожарот се шири и кон борови насади каде што е зафатен бор. На терен интервенираат екипи на ТППЕ, ЈП ,,Национални Шуми“ и ЈП Комуналец. Побарано е авионите на ДЗС да интервенираат во гасење на пожарот кај Лопатица.

2. Пожар кај Петилеп атар на с,Беранци ЕЛС -Могила е префрлен преку ридот кон атар на с.Ново Змирнево и Црнобуки на терен интервенираат екипи на ТППЕ-БИТОЛА. Гори нискостеблеста шума и сува трева но постои опасност да се зафати и борова шума.

3. Има пожар на стариот пат Битола-Прилеп пред с.Вашарејца каде горат стрништа и нискостеблеста шума. Од страна на РЦУК Битола известена е ТППЕ-БИТОЛА која има испратено своја екипа на терен.

 

Битолски регион

Пожарот во атарот на с. Зрзе кај манастирот (општ.Долнени) е сеуште активен. Гори сува трева и нискостеблеста шума. Во текот на вчерашниот ден на терен интервенираа вкупно 42 лица (9 пожарникари со 2 ПП возила, 11 лица од Тутунски Комбинат – Прилеп и 22 лица од ЈП Водовод и ЈП Комуналец).

Во атарот на с.Лопатица, гори трева и нискостеблести растениjа и шума. Интервенираа 9 лица (4 пожарникари и 5 вработени од ЈП Комуналец и Водовод – Прилеп).

Шумскиот пожар во атарот на селата Никодин и Топлица е локализиран. Интервенирале 10 лица (1 пожарникар, 4 вработени во ЈП Комуналец – Прилеп и 5 вработени од ЈП Македонски Шуми).

Шумскиот пожар во атарот на с.Бонче е локализиран околу 18:10 часот. Горела сува трева и нискостеблеста шума. Интервенирале 10 лица  (ТППЕ Прилеп заедно со вработени од Јавните претпријатија од Прилеп). 

 

Охридски регион

ТППЕ Македонски Брод известува дека има шумски пожар во атарот на с. Крапа  м.в Дрпец и м.в Змејоца Во гаснење на пожарот со кој е зафатена сува трева и шума учествуваа 12 лица од ШС Сандански со 5 ПП возила, ТППЕ Мак.Брод со 1 ПП возила  и 5 пожарникари. Исто така во текот на вчерсашниот ден учестувале и авионите од ДЗС во гаснење на пожарот со 2 канадери кои направиле по 3 налети. Пожарот е сеуште активен. Со гаснењето на пожарот ќе се продолжи во текот на денешниот ден.

Пожарот во атарот на с. Цер м.в Турла е локализиран но сеуште не е изгаснат. Во вчерашниот ден во гаснење на пожарот учествуваа 10 вработени од ШС Лопушник.

Битолсло регион

Во Прилепско моментално се активни 4 пожари:

  • Во атарот на село Зрзе кај манастирот (општ.Долнени), гори трева и нискостеблеста шума, на терен има вкупно 42 лица (9 пожарникари со 2 ПП возила, 11 лица од Тутунски Комбинат – Прилеп, 22 лица од ЈП Водовод и ЈП Комуналец).
  • Во атарот на село Лопатица, гори трева и нискостеблести растениа и ретка шума интервенираат 9 лица (4пожарникари и 5 ЈП Комуналец и Водовод - Прилеп).
  • Во атарот на селата Никодин и Топлица, (шумски пожар) каде интервенираат 10 лица (1 пожарникар, 4 вработени во ЈП Комуналец – Прилеп и 5 лица од ЈП Македонски Шуми)
  • Во атарот на село Бонче,  гори трева и нискостеблеста шума, екипата од ТППЕ Прилеп заедно со вработени од Јавните претпријатија од Прилеп  ќе се испрати на терен во наредниот час.

Од ТППЕ – Битола известуваат дека во моментов нема активни пожари и немало пријави за пожари на отворен простор. Пожарите во атар на Црничани, како и Путурус, Мојно и Мусинци биле локализирани вчера вечерта. На терен нема екипи.

Битолски регион

Пожарот во атар  на селата Мусинци и Мојно повторно е активен. Во гаснењето на пожарот интервенирале 6 пожарникари со 3 ПП возила. и се интервенира да не се прошири према с. Црничани. Интервенирале и 30 лица од месното население. Во негово гаснење ќе с епродолжи во текот на денешниот ден.

Пожарот кај с. Потурус е сеуште активен. Во гаснењето на пожарот во текот на денот интервенирале 10 пожарникари со 2 ПП возила и 4 лица од месното насление.

 

Охридски регион

Во текот на вчерашниот ден во период од 00:05 до 12:00 часот ТППЕ Охрид интервенирале на шумски пожар во атарот на с. Цер, место викано Турла. Во гаснењето на пожарот интервенирале  10 вработени од ШС Лопушник и 2 пожарникари со 1 ПП возило  од ТППЕ- Кичево. Пожарот е под контрола.

Во период од 12:10 до 18:00 часот ТППЕ - Кичево интервенирале  во атар на Трапчин Дол во место Колибари поточно Буковиќ Вардини каде гореше ниско стеблеста шума, смрека и дабова шума. Пожарот е ставен под контрола. Во гаснењето интервенирале 6 пожарникари со 3 ПП возило од  ТППЕ Кичево, 10 лица  од ШС Лопушник, неколку луѓе од месното население и имало 10 налети со авиони.