Состојба со корона вирусот за ден 28.05.2020 година:
- Број на потврдени случаи – 2077;
- Број на нови случаи во последното деноноќие –38;
- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;
- Број на излечени лица од COVID–19 - 1486;
- Број на смртни случаи од COVID–19 - 122;
- Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;
- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

Состојба со корона вирусот за ден 27.05.2020 година:
- Број на потврдени случаи – 2039;
- Број на нови случаи во последното деноноќие –25;
- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;
- Број на излечени лица од COVID–19 - 1470;
- Број на смртни случаи од COVID–19 - 119;
- Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;
- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

Состојба со корона вирусот за ден 21.05.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 1898;

- Број на нови случаи во последното деноноќие –40;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 1378;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 111;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

Состојба со корона вирусот за ден 20.05.2020 година:

- Број на потврдени случаи – 1858;

- Број на нови случаи во последното деноноќие –19;

- Денови од последно пријавување на потврден случај – 0;

- Број на излечени лица од COVID–19 - 1367;

- Број на смртни случаи од COVID–19 - 110;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk